English   
Thông tin sản phẩm

  SỢI TR

Thông tin sản phẩm:
Mã SP: TR YARN 
Sợi pha polyester/rayon (TR) dùng cho dệt kim hoặc dệt thoi 
Chỉ số Ne từ 20