English   
Thông tin sản phẩm

  SỢI TC, CVC, TCD

Thông tin sản phẩm:
Mã SP: TC, CVC, TCD YARN 
Sợi pha polyester/cotton, chải kỹ (TC hoặc CVC), chải thô), dùng cho dệt kim hoặc dệt thoi 
Chỉ số: từ Ne từ 20 đến Ne 60.