English   
Thông tin sản phẩm

  SỢI VISCOSE

Thông tin sản phẩm:
Mã SP: VISCOSE YARN 
100% Rayon (Viscose) dùng cho dệt kim và dệt thoi. 
Chỉ số: từ Ne từ 20 đến Ne 60.