English   
Thông tin sản phẩm

  SỢI POLYESTER

Thông tin sản phẩm:
Mã SP: PE YARN 
Sợi 100% Polyester dùng cho dệt kim và dệt thoi
Chỉ số: Từ Ne 20 đến Ne 60