English   
Thông tin sản phẩm

  SỢI POLYESTE TEXTURE + SPANDEX

Thông tin sản phẩm:
Mã SP: CD YARN 
Sợi Cotton chải thô, chải kỹ dùng cho dệt thoi và dệt kim 
Chỉ số: Từ Ne 16 đến Ne 40