English   
Thông tin sản phẩm

  SỢI COTTON CHẢI THÔ

Thông tin sản phẩm:
Mã SP: OE YARN
Chỉ số: NE 6 đến NE 20 
Sản lượng: 4000 tấn/ năm